Zespół

Konsultacje indywidualne

Iwona Bielawska - psycholog kliniczny

Specjalność: problemy w relacjach, wsparcie w kryzysie, radzenie sobie ze stresem

Kontakt: iwonabie@uwm.edu.pl

 

Ryszard Jabłońskiterapia indywidualna

Specjalność: kryzysy, próby samobójcze, samookaleczenia, problemy egzystencjalne, problemy seksualne

Kontakt: jablonski.ryszard@wp.pl; tel. 604 440 049

 

Ewelina Kamasz- psycholog

Specjalność: udzielanie wsparcia, zwiększanie motywacji do zmiany i lepszego zarządzania swoim czasem, rozwój inteligencji emocjonalnej, trening asertywności, kłopoty w komunikacji, przewlekły

Kontakt: ewelina.kamasz@uwm.edu.pl

 

Beata Krzywosz-Rynkiewicz – psycholog; terapia indywidualna, poznawczo-behawioralna

Specjalność: problemy emocjonalne, depresje, rozwój osobisty

Kontakt:  beata.rynkiewicz@uwm.edu.pl; tel. 512 007 915

 

Małgorzata Obara – Gołębiowska – psycholog; terapia indywidualna, poznawczo-behawioralna

Specjalność: zaburzenia lękowe, depresje, problemy z odżywianiem

Kontakt: malgorzata.obara@gmail.com

 

Anna Piotrowska - psycholog, seksuolog, terapia poznawczo-behawioralna i krótkoterminowa, edukacja psychoseksualna

Specjalność: rozwój osobisty, pomoc w sytuacjach kryzysowych, trudności związane z relacjami, lęki i niepokój, problemy emocjonalne, profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego oraz wsparcie w radzeniu sobie z ich konsekwencjami

Kontakt: anna.piotrowska@uwm.edu.pl, tel. 604 996 293

 

Alina Rozłucka – terapeutka terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapeutka treni (krótkoterminowa), licencjonowana trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, socjoterapeutka

Specjalność: rozwój osobisty, trudnosci związane z relacjami partnerskimi i rodzinnymi, uzależnienia, problemy tożsamościowe

Kontakt: alina.rozlucka@uwm.edu.pl tel. 502 157 671 (proszę o bezpośredni kontakt telefoniczny)

 

Spotkania grupowe

Joanna Frankowiak – socjoterapia, grupy wsparcia, psychoedukacja

Specjalność: rozwój osobisty, rozwój kompetencji społecznych, profilaktyka zachowań problemowych, psychoedukacja, grupowe wsparcie dzieci doświadczających przemocy, Trening Zastępowania Agresji 

Kontakt: j.frankowiak@gmail.com

 

Monika Suska –Kuźmicka  - socjoterapia, grupy wsparcia, terapia krótkoterminowa 

Specjalność: rozwój osobisty, rozwój kompetencji społecznych, prowdzenie grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach, terapeutka Podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach

Kontakt: m.suska-kuzmicka@uwm.edu.pl

 

Lidia Willan – Horla–  licencjonowana trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Specjalność: rozwój osobisty, poprawa funkcjonowania społecznego. Formy: warsztaty  rozwoju osobistego  i  społecznego, grupy wsparcia (szczególnie dla kobiet), treningi interpersonalne

Kontakt: lidia.willan@uwm.edu.pl; tel. 604 913 045