Porozmawiajmy o życiu...

Zachęcamy do wysłuchania dwóch audycji z cyklu "Porozmawiajmy o życiu", w których udział wzięli Joanna Frankowiak i Ryszard Jabłoński, członkowie Akademickiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Terapii Empatia. Pierwsza dotyczyła przemocy wobec osób starszych, w tym głównie etiologii, charakteru i skali zjawiska. Dyskutowano także nad efektywnymi formami przeciwdziałania przemocy (https://ro.com.pl/przemoc-wobec-osob-starszych/01360100). W drugiej rozmowie podjęto temat okresu studiów, niosących różnego rodzaju trudności dla studentów. Skoncentrowano się na ich opisie i wskazaniach dla działań o charakterze profilaktycznym. Ważnym elementem rozmowy, były doświadczenia działań na rzecz wspierania studentów w ramach Akademickiego Ośrodka (https://ro.com.pl/studenci-z-problemami-z-psychicznymi/01361325).