O nas

Akademicki Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Terapii "Empatia" został powołany 14 czerwca 2017 decyzją nr 24 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Powstał z potrzeby niesienia wsparcia studentom Uniwersytetu, a także jego pracownikom, w tym nauczycielom akademickim. Pomagamy w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, stresem i uzależnieniami. Wspieramy osoby mające trudności z relacjami, dotknięte przemocą, a także mające problemy w sferze erotyki i seksualności. Nadrzędnym celem AOPPiT "Empatia" jest niesienie wsparcia za pośrednictwem spotkań indywidualnych oraz grupowych. Udzielamy informacji na temat możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, psychiatrycznej oraz prawnej na terenie Olsztyna. Planujemy także organizację warsztataów rozwoju osobistego i inicjatyw o charakterze profilaktycznym.