Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dzieci i młodzież w społeczeństwie ryzyka"

Konferencja miała miejsce w dniach 17-18 maja 2017 roku. Została zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Opiekuńczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W jej ramach podjęto refleksję nad rozpoznaniem obszarów podwyższonego ryzyka powstających w obliczu przemian społeczno-politycznych i kulturowych zagrażających harmonijnemu rozwojowi bio-psycho-społecznemu dzieci i młodzieży. 

Dyskusja koncentrowała się na kwestiach:

- współczesnych odniesień teoretycznych i implikacji praktycznych koncepcji społeczeństwa ryzyka do badania sytuacji życiowej dzieci i młodzieży w Polsce

- sytuacji rodziny w sytuacji podwyższonego ryzyka

- ideologii edukacyjnych i ideologizacji procesu edukacji

- kultury popularnej jako nadzieji i zagrożena w rozwoju dzieci i młodzieży

- kontestacji młodzieży w społeczeństwie ryzyka

- źródeł konfliktów w społeczeństwie ryzyka a tożsamości dzieci i młodzieży

- dylematów edukacji wyższej a tożsamość młodzieży w społeczeństwie podwyższonego ryzyka

- opieki, pomocy i wsparcia społecznego wobec zagrożeń w rozwoju dzieci i młodzieży w społeczeństwie ryzyka

- wyzwań edukacyjnych w obliczu realnych zagrożeń w rozwoju dzieci i młodzieży.

Wśród prelegentów znalazły się przedstawicielki Ośrodka Empatia. Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz wygłosiła referat na temat "...". Z kolei dr Monika Suska-Kuźmicka w swym wystąpieniu podjęła kwestię "....". 

Zaskakującym i jednocześnie uatrakcyjniającym obrady akcentem był występ dzieci z Przedszkola Artystyczno-Teatralnego "Dorotka' w Olsztynie.