O przemocy w rodzinie w różnych kontekstach

Już za nami III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza (prze)Mocy, która w tym roku odbyła się 30 listopada i 1 grudnia pod hasłem Instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego wsparcia osób zagrożonych lub doświadczających przemocy domowej. Jak co roku, zrealizowano obrady plenarne oraz wystąpienia w sekcjach, a także warsztaty tematyczne. Pewnym novum było zorganizowanie dyskusji w ramach open space, w których udział wzięli przedstawiciele róąnych środowisk, w tym organów ścigania, opieki zrowotnej, pomocy społecznej, edukacji, a także akademicy i studenci, profilaktycy, terapeuci, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Poszukiwali oni pomysłów na usprawnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Akademicki Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Terapii "Empatia" był współorganizatorem przedsięwzięcia. W ramach obrad plenarnych głos zabrała jego przedstawicielka, dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, która wygłosiła referat na temat przemocowych obliczy miłości. Pani profesor mówiła o tym jak doświadczenie przywiązania może wpływać na wzorce budowania intymności w związkach”. Z kolei w ramach sekcji, wystąpienia wygłosiły trzy inne reprezentantki Ośrodka. Dr Małgorzata Obara-Gołębiowska przedstawiła relację z udziału AOPPiT „Empatia” w międzynarodowym projekcie E-COMPARED, w ramach którego badano znaczenie wykorzystania Internetu w terapii depresji. Z kolei dr Lidia Willan-Horla wygłosiła referat pt.: "Wczesne sygnały ostrzegania – jak nie wchodzić w związki przemocowe", zaś dr Joanna Frankowiak mówiła na temat zapotrzebowania na wsparcie osób opuszczających kontrowersyjne ruchy religijne. Chętnych do udziału w kolejnych edycjach konferencji zachęcamy do odwiedzenia strony konferencji oraz profilu facebookowego przedsięwzięcia.