Niech się wieść niesie...

We środę 25 października odbyło się spotkanie redaktora radia UWM FM Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego z przedstawicielkami Akademickiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Terapii "Empatia". Krótkie relacje odnaleźć można na stronie UWM FM, a także w uniwersyteckiej e-gazecie. Była mowa m.in. o: przyczynach, z uwagi na które zdecydowano się na powołanie Ośrodka, adresatach inicjatywy, a także charakterze oraz formach wsparcia. Podkreślano problemy, z którymi najczęsciej borykają się studentki i studenci. Wspomniano o Punkcie Pomocy Psychologicznej "Empatia", którego powołanie w 2005 roku dało początek działalności zorientowanej na wsparcie.