Kolejny numer Biuletynu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka

Polecamy Państwa uwadze treść najnowszego, dwunastego z kolei numeru Biuletynu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka, dwumiesięcznika redagowanego przez przedstawicielkę Ośrodka - Beatę Krzywosz-Rynkiewicz. Znalazły się tam m.in. publikacje na temat skutków traumy przeżywanej we wczesnym dzieciństwie, wyobraźni uczniów czy próba odpowiedzi na pytanie o to jakie ramy nadają swojemu dzieciństwu dorośli w różnych okresach życia. Dodatkowo w Biuletynie umieszczono relacje z konferencji i zapowiedzi ważnych wydarzeń w tym konferencji naukowych.