Akademicki Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Terapii Empatia

 

Studencie/Studentko, Pracowniku/Pracowniczko, jeśli jesteś zainteresowany(na) udziałem w spotkaniu indywidualnym lub grupowym, wybierz terapeutę/terapeutkę (sylwetki znajdują się w zakładce ZESPÓŁ) i skontaktuj się z nim/nią. Informacje dostępne są w zakładce KONTAKT.