Bezpieczeństwo narodowe - rok I studia II stopnia stacjonarne; Politologia 35+ - rok I studia II stopnia stacjonarne

Wykład z ergonomii (przedmiot obowiązkowy) odbędzie się 13 kwietnia 2018 roku (zamiast 30 marca br.) o godz. 16.00-17.30 w auli im. prof. E. Pijanowskiego, Plac Cieszyński 1 – prowadzący dr inż. S. Mańkowski.