Dziekanaty i Sekretariaty

 

Dziekanat czynny od wtorku do piątku od godz. 9.00 do 13.00
w sobotę
od godz. 9.00 do 13.00 (w dni zjazdów).Obsługa administracyjna studentów odbywa się przy ul. Żołnierskiej 14 (parter).

 

  POKÓJ NR 4  


DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM
tel. 89 524 62 07

 

PRODZIEKAN
ds. nauki

prof. dr hab. Andrzej Olubiński, prof. zw.
tel. 89 524 62 99

 

PRODZIEKAN
ds. rozwoju i studiów niestacjonarnych

dr Adam Hołub
tel. 89 524 62 28

 

KIEROWNIK DZIEKANATU

mgr Marlena Żochowska
tel. 89 524 62 07


I stopień - niestacjonarne

PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA SPECJALNA
PRACA SOCJALNA
SOCJOLOGIA

I stopień - stacjonarne

PEDAGOGIKA
(edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna)

PEDAGOGIKA SPECJALNA
(oligofrenopedagogika, edukacja i rehabilitacja
osób z niepełnosprawnością intelektualną)

II stopień stacjonarne

PEDAGOGIKA (wczesna edukacja, terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego, edukacja dorosłych z gerontologią)

mgr Beata Jaworowska, mgr Aleksandra Kurkowska, Krystyna Zawistowska
tel. 89 524 62 64, 89 524 62 70


 STUDIA DOKTORANCKIE

mgr Izabela Małek
tel. 89 524 62 31


  POKÓJ NR 25 

PRODZIEKAN
ds. studiów stacjonarnych


dr hab. Sławomir Przybyliński
tel. 89 524 62 79


  POKÓJ NR 15  

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA

 

Elżbieta Szyszko, mgr Justyna Bieńkowska
tel. 89 524-62-27

 


  POKÓJ NR 16  

I stopień niestacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (I rok)

II stopień niestacjonarne

PEDAGOGIKA

II stopień stacjonarne

PEDAGOGIKA
(pedagogika opiekuńcza, diagnostyka pedagogiczna z edukacja międzykulturową, menadżer kultury)

mgr Bogumiła Brach, Grażyna Kurzępa
tel. 89 524 62 71


  POKÓJ NR 24  

I stopień stacjonarne

PRACA SOCJALNA

PEDAGOGIKA SPECJALNA
(resocjalizacja)

PEDAGOGIKA (pedagogika opiekuńcza,
animacja społeczno-kulturalna)

II stopień stacjonarne i  niestacjonarne

POLITOLOGIA

mgr Małgorzata Gisicz, mgr Małgorzata Trybalska
tel. 89 524 62 97


  POKÓJ NR 26  

I stopień stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

POLITOLOGIA

SOCJOLOGIA

I stopień niestacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE II i III rok

POLITOLOGIA 

mgr Anna Szmalc, mgr Artur Murach
tel. 89 524 62 88