Rada Wydziału

Dziekan - Przewodniczący Rady

 • dr hab. MAŁGORZATA SUŚWIŁŁO, prof. UWM


Prodziekani:

 • prof. dr hab. ANDRZEJ OLUBIŃSKI, prof. zw.
 • dr hab. SŁAWOMIR PRZYBYLIŃSKI
 • dr ADAM HOŁUB


Profesorowie i doktorzy habilitowani:

 • prof. dr hab. JÓZEF GÓRNIEWICZ, prof. zw.
 • prof. dr hab. ELŻBIETA ŁUCZAK, prof. zw.
 • prof. dr hab. MARZENNA ZAORSKA, prof. zw.
 • prof. dr hab. OLGA WASIUTA, prof. zw.
 • prof. dr hab. SERGIUSZ WASIUTA, prof. zw.
 • prof. dr hab. ARKADIUSZ ŻUKOWSKI, prof. zw.
 • dr hab. URSZULA BARTNIKOWSKA, prof. UWM
 • dr hab. SELIM CHAZBIJEWICZ, prof. UWM
 • dr hab. JOANNA GARBULA, prof. UWM
 • dr hab. KRZYSZTOF GŁADKOWSKI, prof. UWM
 • dr hab. EWA KANTOWICZ, prof. UWM
 • dr hab. IGOR KĄKOLEWSKI, prof. UWM
 • dr hab. BEATA KRZYWOSZ-RYNKIEWICZ, prof. UWM
 • dr hab. MAREK MELNYK, prof. UWM
 • dr hab. HENRYK MIZEREK, prof. UWM
 • dr hab. MARZENNA NOWICKA, prof. UWM
 • dr hab. JOANNA OSTROUCH-KAMIŃSKA, prof. UWM
 • dr hab. MAREK SOKOŁOWSKI, prof. UWM
 • dr hab. ELŻBIETA WESOŁOWSKA, prof. UWM
 • dr hab. PAWEŁ WORONIECKI, prof. UWM
 • dr hab. WALDEMAR ŻEBROWSKI, prof. UWM
 • dr hab. AGNIESZKA ŻYTA, prof. UWM
 • dr hab. HANNA KĘDZIERSKA

Wybrani przedstawiciele z grupy pozostałych nauczycieli:

 • dr TOMASZ BOJAROWICZ
 • dr WOJCIECH KOTOWICZ
 • dr ALINA ROZŁUCKA
 • dr MARTA WÓJCIK
 • dr WALDEMAR TOMASZEWSKI
 • dr MACIEJ HARTLIŃSKI


Wybrani przedstawiciele z grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

 • mgr MAGDALENA JAWOROWSKA-WALCZAK


Wybrani przedstawiciele studentów:

 • DOMINIKA BAWIRSZ
 • MARCIN BUDŻAK
 • MICHAŁ KARASZEWSKI
 • JACEK KIEDA 
 • KAMIL KOŃCZAL
 • PAULINA KOŃCZAL
 • DARIA SZYMAŃSKA
 • mgr BERNADETTA OLENDER - przedst. doktorantów


Przedstawiciele związków zawodowych:

 • dr ANDRZEJ WOŁODŹKO przedst. NSZZ "Solidarność"
 • dr IZABELA SEBASTYAŃSKA-TARGOWSKA przedst. ZNP


Profesorowie i doktorzy habilitowani z głosem doradczym:

 • prof. dr hab. MAREK JABŁONOWSKI 
 • dr hab. WOJCIECH JAKUBOWSKI, prof. UWM 
 • dr hab. IRENEUSZ KRZEMIŃSKI, prof. UWM 
 • dr hab. SŁAWOMIRA SADOWSKA, prof. UWM 
 • prof. dr hab. ANDRZEJ WÓJTOWICZ

 


 

Terminarz posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2013/2014

 

Semestr zimowy

Semestr letni

18 września 2013 r.
godz. 11.00

19 lutego 2014 r.
godz. 11.00

16 października 2013 r.
godz. 10.00

19 marca 2014 r.
godz. 11.00

12 listopada 2013 r.
godz. 11.00

16 kwietnia 2014 r.
godz. 11.00

18 grudnia 2013 r
godz. 11.00

21 maja 2014 r.
godz. 11.00

22 stycznia 2014 r.
godz. 11.00

18 czerwca 2014 r.
godz. 11.00

Uwaga:
Wnioski do rozpatrzenia przez Radę Wydziału przyjmowane są najpóźniej 9 dni przed terminem posiedzenia.

 

 

Terminarz posiedzeń Komisji ds. przewodów doktorskich w dyscyplinie pedagogika

 

Semestr zimowy

Semestr letni

5 listopada 2013 r.
godz. 10.00

11 lutego 2014 r.
godz. 10.00

10 grudnia 2013 r.
godz. 10.00

11 marca 2014 r.
godz. 10.00

14 stycznia 2014 r.
godz. 10.00

8 kwietnia 2014 r.
godz. 10.00

 

13 maja 2014 r.
godz. 10.00

 

10 czerwca 2014 r.
godz. 10.00