Zaproszenie

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z obchodów Jubileuszu 50-lecia Olsztyńskiej Pedagogiki

http://wns.uwm.edu.pl/fotogaleria/jubileusz-50-lecia-pedagogiki

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.

(Re)konstrukcje pedagogiki akademickiej – troski, nadzieje, perspektywy

organizowana z okazji Jubileuszu 50-lecia Olsztyńskiej Pedagogiki

Olsztyn, 12–13 września 2019 roku

Szanowni Państwo,

We wrześniu 2019 roku olsztyńska pedagogika w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim będzie obchodzić Jubileusz 50-lecia swego istnienia. Wpisuje się on bezpośrednio w stulecie rozpoczęcia kształcenia pedagogów w uczelniach kształcenia pedagogicznego, a także w obchody XX-lecia istnienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Tradycja kształcenia pedagogów na poziomie akademickim w Olsztynie sięga roku 1969, kiedy powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska, później przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, ostatecznie włączoną do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Od tamtego czasu w Olsztynie kształcono pedagogów na wydziałach o różnych nazwach (np. Wydział Pedagogiczny, Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego, Wydział Nauk Społecznych) w ramach WSP, a także w Instytucie Nauk o Wychowaniu Akademii Rolniczo-Technicznej. Chcąc upamiętnić dorobek naukowy wszystkich tych jednostek akademickich, podjęliśmy decyzję o obchodach 50-lecia Olsztyńskiej Pedagogiki, a nie konkretnego wydziału.

Celem Konferencji, oprócz uczczenia bogatej historii rozwoju pedagogiki oraz kształcenia wielu pokoleń nauczycieli i pedagogów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, jest stworzenie pola do dyskusji nad dorobkiem naukowców związanych z olsztyńskim ośrodkiem, jak i namysł nad kondycją współczesnej polskiej pedagogiki jako dyscypliny naukowej i przedmiotu studiów. Zapraszamy więc Państwa do podjęcia debaty w pięknym uniwersyteckim kampusie w Kortowie wokół następujących zagadnień:

  1. Zakorzenienia pedagogiki akademickiej – polimorficzność źródeł
  2. Polityka i ideologia a pedagogika akademicka – uwikłania i inspiracje
  3. Kondycja pedagogiki jako dyscypliny naukowej i przedmiotu studiów.
  4. Dylematy kształcenia pedagogów – skąd idziemy i dokąd zmierzamy?
  5. Profesjonalizacja zawodu pedagoga – teorie i rekonstrukcje zawodowych doświadczeń
  6. Olsztyńska pedagogika akademicka – portrety, idee, praktyki

Z wyrazami szacunku i nadzieją na spotkanie,

Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

 

Dodatkowe informacje dotyczące konferencji zanajdują się w Komunikacie nr 1 (pobierz)